AKİŞ - Çevre Politikamız

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

AK-İŞ BOYA A.Ş. olarak;

Tüm proseslerimizin çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirmek, çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için; tüm çevre yasa ve yönetmenliklerine uyarak, Çevre etkilerini kontrol altında tutarak ve bu etkileri azaltarak, çevresel performansımızı sürekli iyileştirerek ve bu bilinçle tüm ürün üretim faaliyetini "Operasyonel İş Mükemmelliği" ile gerçekleştirerek, gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

Bu çerçevede şirketimizde politikamızı hayata geçirmek için yapacağımız faaliyetler;

1.Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal ve müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak,

2.Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde, çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp, çevre için zararlı hammadde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunmasını sağlamak,

3.Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,

4.Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı, taşeronlarımızı ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak,

5.Üretim, taşıma, stoklama, işletme ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek,

6.Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içinde bulunmak,

7.İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık, güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.

 

GENEL MÜDÜR
YUSUF İYİGÜLLÜ