AKİŞ - Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Akiş Boya olarak kalite ilkelerini tüm süreçlere yerleştirilmesi ve aşağıda belirtilen "KURUCU DEĞERLERİMİZİN" paydaşları, iç ve dış müşterileri tarafından özümsenmesi temel hedefimizdir ve bu Kurucu Değerlerimize iş ortaklarımız tarafından adapte olarak hareket etmektedir.

 • Akiş Boya’nın hedeflerine ulaşılmasına engel olan herhangi bir olay veya durum karşısında öngörülebilir ticari risk alarak proaktif yaklaşımı ile hedeflerini gerçekleştirmektedir.
 • ISO ve birçok yasal standartlar kalite yönetimi konusunda yol gösterici bir rol üstlenerek yasal düzenlemelere uyumu kolaylaştırmaktadır. Her bir yasal düzenleme ve standartları kendisine ilke edinen bir yol izlemektedir.
 • Çağımızın teknolojik gelişimlerine sekronize bir çalışma gerçekleştirerek, hızlı hizmet anlayışını tamamen özümsemektedir.
 • Dünya ekonomik bir pazar haline gelirken bilgi ve iletişim teknolojileri gelişmekte ve değişmektedir. Akiş Boya sürekli gelişim ve değişim felsefesini kendine şiar edinmektedir.
 • Akiş Boya bünyesinde teknolojik gelişmelere ayak uydurarak, her geçen gün daha ileri adam atabilmek için sermaye yatırımlarını arttırarak ve verimliliği artırmak adına eğitime önem vererek sürdürebilir büyüme ilkesini özümsemektedir.

 

Akiş Boya’nın kurucu değerleri arasında da yer alan ihtiyaç duyulan kalitede hızlı hizmet sözümüzü aşağıdaki kalite ilkeleri ile yerine getireceğiz:

 • Kaliteyi izlenebilir ve pratik kılmak.
 • Müşteri talepleri konusundaki bilincimizi geliştirerek memnuniyetlerini arttırmak.
 • Toplam kalite anlayışımızı iş yaptığımız her birimde ISO 9001 kalite standardı çerçevesinde gerçekleştirmek.
 • Her paydaşımızı kendi işlerindeki kaliteyi arttırmak için sorumlu olarak görmek ve bu yönde teşvik etmek.
 • Değerlerimiz arasında yer olan sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda, kalite olgusunu sürekli geliştirmek ve daha iyisini yapmak.
 • İş güvenliği ve çevre konusundaki iyileştirmeleri toplam kalitenin dinamik ve sürekli bir parçası kılmak.